Lesbrief

Lesbrief/leesvoorstelling bij Tess en Timmy gaan naar school

Vooraf
Deze lesbrief/leesvoorstelling hoort bij ‘Tess en Timmy gaan naar school’ van Nelleke de Boorder en Dick Matena en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
Het boek kan worden voorgelezen in de klas door de leraar zowel als de auteur.
Deze lesbrief geeft begeleidende vragen en bijpassende activiteiten die zo nodig aangepast kunnen worden aan de leeftijd van de leerlingen.
De auteur verzorgt een power point presentatie via een scherm, zodat de illustraties duidelijk te zien zijn voor de kinderen en er hierdoor gemakkelijk interactief gecommuniceerd kan worden.

 

Introductie begint bij de voorkant van het boek, waarop de hoofdpersonen Tess en Timmy samen met het hondje Toby zich voorstellen.
Kennen de kinderen Tess en Timmy al?

Wat zie je op de voorkant van het boek? Wat denken jullie dat ze gaan doen in dit verhaal?

In dit boek gaan Tess en Timmy dus naar school. Mag een hondje ook mee naar binnen?
Zijn jullie al eens op school geweest? In welke stad/dorp bevindt zich de school. Hoe heet de school?
Wat doen ze eigenlijk op een school? Kan je er alleen maar leren? Of mag je er ook spelen. En hoe oud moet je zijn om naar school te mogen? Mag je kleine zusje ook in de klas? etc.

Lezen

Op pagina 2 en 3 staan Tess en Timmy te wachten bij de zebra om over te steken.
Verkeerssituatie.
Hier wordt duidelijk gemaakt dat ze dat niet zomaar kunnen doen. Weten de kinderen ook dat ze eerst naar rechts, en dan naar links en nog een keer naar rechts moeten kijken? Hebben jullie dat ook geleerd en doen jullie dat ook altijd goed?

Op pagina 4 en 5 geven ze elkaar een handje en steken ze voorzichtig over. Ook letten ze goed op hondje Toby.

Toby moet zelf ook goed opletten. Juf staat al te wachten bij de deur.

Op pagina 6 en 7 komen de kinderen op een losse maar gestructureerde manier de school in en hangen ze hun jasjes aan de kapstok.
Juf zegt vriendelijk maar duidelijk dat het hondje Tobi niet mee naar binnen mag en maar buiten moet wachten.
Gaat dat bij jullie op school ook op deze manier? Of anders.

Op pagina 8 en 9 zitten de kinderen in de dagelijkse kring en worden hun namen opgenoemd.
Veel verschillende namen en ook namen van kindjes uit andere landen.
Is dat in jullie klas ook zo?
En zo ja, uit welke landen allemaal?
Zijn alle kinderen aanwezig?

Op pagina 10 en 11 blijkt er een stoeltje leeg te zijn. Juf wijstTess en Timmy aan om het jongetje te gaan zoeken.
De rest van de kinderen blijft met juf in de klas.
Want was zou er gebeuren als iedereen ging zoeken?
Chaos, wanorde.

Op pagina 6 en 7 weten Tess en Timmy eigenlijk niet wààr ze moeten zoeken.
Bedenk een plan!

Op pagina 12 en 13 krijgen ze een geluidje te horen, maar het blijkt niet van het zoekgeraakte jongetje te zijn.  Het komt van een muisje, dat eigenlijk niet op school thuis hoort.
Ze zijn verbaasd en snappen niet waarom het muisje er is.

Op pagina 14 en 15 bedenken ze een antwoord en een oplossing voor dit probleem.
Ze geven het muisje wat voedsel en sturen hem dan gedecideerd naar zijn muizenhuisje.

Op pagina 16 en 17 proberen ze richting te geven aan hun zoektocht naar het verdwenen jongetje.
Ze noemen een aantal mogelijkheden op.
Zou hij…op de gang tussen de jassen, in de gymzaal etc. kunnen zijn?

Op pagina 18 en 19 krijgen ze opnieuw een geluid als aanwijzing.
Ditmaal is het geluid veel luider.
Er klinkt gehuil vanachter de wc-deur.
Het verdwenen jongetje is in de wc en huilt dat hij de deur niet open kan krijgen. Tess en Timmy bieden direct hulp, bedenken een oplossing en geven hem advies om de deur open te krijgen.

Op pagina 20 en 21 komt het betraande jongetje opgelucht uit de wc en vertelt hen dat hij helemaal was vergeten hoe het ook weer moest.
Zij stellen hem gerust en zeggen dat dat helemaal niet erg is.
Ze nemen hem mee terug naar de klas.

Op pagina  22 en 23 is juf blij dat ze er allemaal weer zijn en begint ze met de rekenles.

Ze schrijft de cijfers op het bord.

Op pagina24 en 25 steekt een meisje haar vingers op. Ze is wat overmoedig en roept dat ze ook in het Engels kan tellen.

Juf moedigt haar aan en ze begint te tellen, maar haalt een en ander door elkaar. Kinderen in de klas lachen erom.

Juf geeft aan dat er geen reden is om haar uit te lachen, want ze probeert het toch, en dat is dapper. 

( de beste stuurlui staan aan wal)

Laat nu de hele klas het maar eens proberen!

Op pagina 26 en 27 vindt juf dat de kinderen goed gewerkt hebben, zegt dat ze later een sticker als beloning krijgen en dat de kinderen nu mogen spelen.

 

Op pagina 28 en 29 spelen de kinderen met poppen en auto’s, maar een jongetje wordt driftig omdat hij geen autootje heeft en slaat zijn vriendje! 

Ruzie in de tent. Gebeurt dat bij jullie ook wel eens in de klas? En wat gebeurt er dan?

Op pagina 30 en 31 zegt juf, dat dat niet aardig is en dat hij maar vijf minuutjes op de gang moet gaan afkoelen. 

Het jongetje druipt af en staat mokkend op de gang, terwijl hondje Tobi door het raam toekijkt.

Zou hij zijn zonden overdenken en er spijt van hebben? Vast wel.

 

Op pagina 32 en 33  gaat plotseling de bel en vinden de kinderen het jammer dat ze niet verder kunnen spelen. Ze krijgen allemaal een sticker en Timmy spreekt het woord krokodil uit als krokobil.

Daar moet Tess om lachen en ze verbetert hem snel. Een foutje kan iedereen maken toch?

Op pagina 34 en 35 komen de kinderen uit school. Ze zijn blij met hun dierenstickers en ook blij hondje Toby weer te zien.

Duurde het wachten lang voor Toby? Of heeft hij nog iets leuks beleefd?

Het ‘stoute’ jongetje Bobbie loopt snel naar zijn vriendje Max en zegt ‘sorry’ tegen hemZe zijn weer vriendjes!

Zeggen jullie ook altijd sorry en maken jullie het ook altijd weer goed na een ruzie of vechtpartijtje?